Privacybeleid

Wie zijn we

Ons site adres is: https://nimjae.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Taekwon-Do Academy Nimjae kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van door Taekwon-Do Academy Nimjae geleverde diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Taekwon-Do Academy Nimjae verstrekt.

Taekwon-Do Academy Nimjae kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Bankrekeningnummer
  • Sportdiscipline
  • IP adres

Waarom heeft Taekwon-Do Academy Nimjae deze gegevens nodig ?

Taekwon-Do Academy Nimjae verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Taekwon-Do Academy Nimjae uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang bewaart Taekwon-Do Academy Nimjae uw gegevens ?

Taekwon-Do Academy Nimjae bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of als een overeenkomst wordt beeindigd.

Delen met anderen

Teakwon-Do Academy Nimjae verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke rechten heeft u over uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nimjae.nl. Taekwon-Do Academy Nimjae zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Bij een verwijderingsverzoek zullen we gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden niet kunnen verwijderen.

Beveiliging

Taekwon-Do Academy Nimjae neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Taekwon-Do Acamdey Nimjae maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Taekwon-Do Academy Nimjae verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met het secretariaat.